Празник на Виното - с. Илинденци
февруари 2009 г.


От незапомнени времена, в село Илинденци се провеждат винени събори и се зарязват ритуално лозята с Бога на виното. В землището на селото са открити древни постройки, които датират от няколко века преди новата ера. Дали и тогава се е правило това хубаво вино...?!